Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 10:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1394 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krasnystaw

Nazwa inna/e: Crasnostavia, lit. Krasnystavas, ukr. Красностав [pol. Krasnostaw, ang. Krasnostav], ros. Красныстав [pol. Krasnystaw, ang. Krasnystav]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy (kościół i klasztor augustianów-eremitów), Parafia, ul. Okrzei 38, 22-300, Krasnystaw, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. krasnostawski, tel.: 82 576-38-31

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Krasnystaw

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Pierwotne zabudowania klasztoru augustiańskiego znajdują się na dzisiejszej ul. Zamkowej

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1394 r.

Opis:

Fundacja Władysława Jagiełly. Data oczna niepewna. W 1655 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Tatarów. (EK, 1, kol. 1076-1077)

W 1625 r. liczył 5 zakonników (4 ojców, 1 nowicjusz) [Uth, 119]
W 1773 r. liczył 12 zakonników (8 ojców, 4 laików) [Uth, 150]
W 1811 r, liczył 9 zakonników, przeorem był o. Wincenty Wirzynt [Uth, 165]

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: chełmska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
  • Opis:

   w 1824 r. stary, gotycki kościół zamieniono na magazyn, potem koszary?. W l. 1825-6 zbudowano nowy, klasycystyczny, 1-nawowy, konsekrowany 1829. Do niego, do ołtarza głównego, przeniesiono obraz MB z Dzieciątkiem (XVII w.).
   Po kasacie klasztor i kościół przejęli unici, a po 1875 r. - prawosławni. 1917 r. oba odzyskali katolicy. 1984 erekcja parafii Trójcy Przenajświętszej.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.9858 23.1617 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 70
 • Domański Andrzej, Wrzeszcz Maria, Krasnystaw, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1217-1218