Klasztor:
Jezuici, Kroże (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 19:04 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1607 - 1608 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r. Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kroże

Nazwa inna/e: biał. Кражэй [pol. Krażej, ang. Krazhey]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras (kolegium jezuitów / klasztor karmelitów), Kolegijos gatvė 5, Kražiai, 86282, Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] szawelski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kolegium, ob. ośrodek kultury; kościół rozebrany w 1. poł. XIX w.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1607 - 1608 r.

Typ fundacji: mieszana

Opis:

Fundator: bp Melchior Gedroyć sprowadził w 1607 r. jezuitów. Stacja misyjna w l. 1608-1615, rezydencja w l. 1615-1618 i kolegium w l. 1618-1773 (EJ: Kroże);
Jednak wg Wołonczewskiego pierwsi jezuici przybyli dopiero w 1616 r., a głównym fundatorem książę Radziwiłł

 

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Żmudź

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Żmudź

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Wg Wołonkiego: po kasacie oddane ks. diecezjalnym, potem karmelitom, potem kapelanom szkoły. Na pocz. XIX w. zaczął niszczeć. 1820 popękało sklepienie kościoła, 1821 r. zamknięty. 1831 r. powstańcy listopadowi zdjęli z wieży dzwony - do przetopu na armaty. 1836 r. nakazano zdjąć dach kościoła, a dachówkę użyto do naprawy dachu klasztoru. Ludność zaczęła rozbierać to, co zostało z kościoła. Dokłądniej, ale nieco inaczej, przedstawia losy Jan Skłodowski.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.6057 22.689 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Skłodowski Jan , Kroże - „Ateny Żmudzkie”, „Bubt młodych duchem”, 2015
Opracowane na podstawie:
 • Wołonczewski Maciej, Biskupstwo żmudzkie, Kraków, 1898, & 193-196, s. 160-164
Strony na temat miejscowości:

Foto

Byłe kolegium oraz śladu po dawnym kościele. 20.06.2008. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kro%C5%BCe#/media/File:Kraziu_kolegija_bursa.jpg [Vytauc at Lithuanian Wikipedia]