Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Karmelici, Krupczyce (św. Eliasza Proroka)
Дело о продаже начальством Крупчицкого м-ря участка земли им. Янополя пом. Видацкому / Sprawa o sprzedaży przynależnej klasztorowi w Krupczycach części ziemi z majątku Janopola dworzaninowi Widackiemu, 1839 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59