Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP)
"Acta de triplici Electione Abbatum Gemelnicensi, Raudensi et Lubensi, item Grüssoviensi", 1696 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 20.05.2014 08:10
Agnieszka, księżna Śląska i pani na Książu, potwierdza układ zawarty między Konradem z Wierzbnej (Wirbin) i Khumannem von Pantkendorf, wg którego Konrad zyskuje prawo do rybołówstwa i młyn, 21.12.1378 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, księżna Śląska, pani na Książu i Świdnicy, stwierdza, że Mikołaj Ottendorf sprzedał Mikołajowi zw. Kestner, opatowi klasztoru w Krzeszowie, pola zw. Heme poza Czadrowem (Czedir) koło Czarnego Boru (Swarczenwalde), w okr. Kamiennogórskim, 13.12.1373 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, księżna Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze, potwierdza nadanie Konrada Moleberg dla klasztoru w Krzeszowie, 22.11.1375 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka ks. Śląska i pani Ziębic stwierdza, że Piotr Schinkil jest prawnym posiadaczem swego dziedzictwa, 27.05.1389 r.
wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22
Agnieszka, ks. Śląska, pani Książa, Świdnicy i Jawora, stwierdza, że Agnieszka, żona Ulryka Czecha, przekazała mężowi wszelkie prawa do Rybna (Rabin), w okr. świdnickim, 19.06.1370 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ks. Śląska, pani Książa, Świdnicy i Jawora, stwierdza, że Bolko, ks. świdnicki, zapisał Mikołajowi zw. Kertner, opatowi klasztoru krzeszowskiego i konwentowi sołectwo w Lubawce (Lubow), 16.04.1369 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ks. Śląska, pani Książa, Świdnicy i Jawora, zatwierdza Agnieszce, żonie Ulryka Czecha, posiadanie Rybna (Rabin), w okr. Świdnickim, 19.06.1370 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Jaworze i Świdnicy stwierdza, że bracia Jan Schönfogel i Kuńcze Hunder von Seidlitz, którzy służyli cesarzowi Karolowi i jej oraz z tego powodu ponieśli wiele strat w Marchii Brandenburskiej, winni otrzymać od niej 100 kop groszy praskich. Ponieważ księżna nie może im wypłacić owej sumy w zamian za to darowuje im landwójtostwo w Kamiennej Górze (Landishute) wraz z sądownictwem, 06.03.1380 r.
wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22
Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze poświadcza Janowi Boymschaben opatowi i klasztorowi w Krzeszowie posiadanie łąk w Graffenhenrichsdorff (?) w okr. Kamiennogórski, 08.01.1385 r.
wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22

1 2 3 4 5 6 7 ... 34