Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP)
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do GKS w sprawie katalogowania biblioteki klasztoru cystersów w Krzeszowie, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, List Canabacusa do Büschinga w sprawie obrazów z klasztoru cystersów w Starych Bogaczowicach, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Haeckla w sprawie biblioteki klasztoru cystersów w Krzeszowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List w sprawie biblioteki i obrazów z klasztoru cystersów w Krzeszowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:44