Klasztor:
Trynitarze, Krzywicze skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 21:39 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1770 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1833 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krzywicze

Nazwa/y obecna: Крывічы [pol. Krywiczy, ang. Kryvichy]

Nazwa inna/e: Krywicze; ros. Кривичи [pol. Kriwiczi, ang. Krivichi]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] miadzielski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół i klasztor, ob. parafia

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Trynitarze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Skrócona nazwa łacińska: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1770 r.

Opis:

fundator: Andrzej Władysław Ukolski, podkomorzy trocki i jego żona, Teresa z Wojnów. Początkowo rezydencja misyjna, następnie samodzielny konwent (Klasztor).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1833 r.
  • Opis:

   w 1837 r., całość zabudowań i majątku ruchomego po trynitarzach przekazana została władzom diecezjalnym i stała się własnością miejscowej parafii

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.7074 27.2920 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)