Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty)
Spis funduszu klasztoru XX. Augustynów w Wielkim Książu, 1818 - 1861 r.
wprowadzono: 02.10.2015 08:53 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 08:53
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań miasta Książ Wielki, pow. miechowski, gub. radomska, 1846 - 1866 r.
wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | ost. aktualizacja: 29.09.2015 09:35