Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca)
Acta generalia vom Cisterzienser Mannskloster in Blesen. [Majątek klasztoru, dochody, wydatki.], 1792 - 1797 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Acta von der Kompetenz des Abts und des Klosters Blesen, 1797 - 1806 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Acta zu Bedarf des an die Probstei zu Blesen zu entrichtende Masskorn, 1800 - 1805 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Akta Departamentu Poznańskiego tyczące się klasztoru XX Cystersów w Bledzewie i Obrze 1812 roku. [Sprawy gospodarcze i finansowe, wybór nowego opata.], 1808 - 1812 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:29 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:29
Akta manualia des Justizkommissionsraths Hünke in Meseritz in Sachen des Cistercienserkloster Blesen wider die Synagoge zu Meseritz, 1829 - 1834 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32
Andrzej Zaremba, biskup poznański, wraz z kapitułą darują Konradowi, opatowi cystersów w Zemsku („de Zambrsko”), i jego klasztorowi dziesięcinę, czyli czynsz, z wsi Ponikwa („Ponikfa”), zwanej przez Niemców Nova villa, leżącej pod Międzyrzeczem w diecezji poznańskiej, 29.03.1309 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Bolesław Pobożny książę wielkopolski zaświadcza, że Bozata i Nazel, synowie zmarłego kasztelana międzyrzeckiego Jana, klasztorowi cystersów w Dobryługu, dla zbawienia dusz swoich i swoich rodziców, ofiarowali dąbrowę należącą do dziedziny zwanej Mascowe, i pozwala klasztorowi w dąbrowie tej lokować wsie na dowolnym prawie, a także oddaje klasztorowi całe sądownictwo w tych wsiach, 1259 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Bolesław Pobożny książę wielkopolski zatwierdza darowiznę swojego ojca, Władysława Odonica na rzecz klasztoru cysterów w Dobryługu, którą stanowi 500 łanów ziemi przy strumieniu Ponikwa i przy Sokolej Dąbrowie z wszystkim, co się na niej znajduje i z wszystkimi prawami własności i posiadania, i pozwala klasztorowi założyć w tych gruntach wieś targową na prawie niemieckim i inne wsie na dowolnym prawie, w których całe sądownictwo przysługiwać ma klasztorowi, 1259 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Das auf dem Gute Pierzyn s. Bentschen haftende Kapital von 3333 rth. 10 gr. für das Cistercienserkloster Blesen (-Abteilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen), 1782 - 1835 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Der Possessorienprozess des Cistercienserklosters zu Blesen wider den Mühlenbesitzer Wiesner wegen die Benutzung des Mühlenteichs (-Abteilung II), 1823 - 1834 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30

1 2 3 4 5 6 7 ... 20