Klasztor:
Kanonicy regularni od pokuty, Kwietki (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 20.06.2016 22:09

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kwietki

Nazwa/y obecna: Kvetkai

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Litwa (Republika Litewska ), raj. [rej.] birżański

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół św. Jana Chrzciciela

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Inne przyjęte nazwy polskie: biali augustyni, cyriacy, markowie (marki), rogacze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Obrządek: inny

Początki

Opis:

1772 r:. trzech zakonników, sami kapłani. prowincja litewska, diec. wileńska, woj. wileńskie, wezwanie: Jan Chrzciciel (Tabele, s. 249, tab. 37/12)

1825 r:. dwóch zakonników, sami kapłani. prowincja litewska, diec. wileńska, gub. wileńska) (Gach, Struktury, s. 424, tab. 36/3)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 56.1492 25.1387 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 424
  • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 249 nr12
Linki: