Klasztor:
Dominikanie, Lachowce (Trójcy Świętej, Wniebowzięcia NMP, św. Piotra i św. Pawła) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 27.06.2016 17:29 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1612 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1857 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lachowce

Nazwa/y obecna: Білогір'я [pol. Biłohirja, ang. Bilohir'ya]

Nazwa inna/e: niem. Bilohirja, ang. Bilohiria, lit. Bilohirja, ros. Белогорье [pol. Biełogorje, ang. Belogor'ye]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] chmielnicki, raj. [rej.] biłohirski

Dodatkowe informacje o położeniu: osiedle typu miejskiego

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1612 r.

Opis:

fund. Krzysztof Paweł Sieniuta

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójcy Świętej, Wniebowzięcia NMP, św. Piotra i św. Pawła

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1857 r.
  • Opis:

   wg Gacha: 1857; wg wiki: 1859; klasztor zabrany

   1868 r. kościół przejęty przez państwo; 1869 - cerkiew.

   po 1921 r.w klasztorze więzienie, a kościół do 1935 oddany katolikom; następnie dom kultury i biblioteka., , przed 1991 r. w klasztorze i kościele mieściły się:  dom kultury, biblioteka, posterunek milicji, straż pożarna, wojskowa komisja uzupełnień, redakcja miejscowej gazety i drukarnia. "W głównej nawie kościoła zachowały się jedynie niewielkie fragmenty malowideł ściennych. Poza tym wszystko zostało zniszczone. Zastały jedynie obdarte ściany" [wiki]

   1991 kościół oddany katolikom; od 1993 r. obsługują go pallotyni; klasztor oddawany partiami, ostatecznie w 2003 r. Prace remontowe.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.005 26.4158 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)