Klasztor:
Dominikanie, Latyczów (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 27.06.2016 21:45 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1606 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Latyczów

Nazwa/y obecna: Летичів [pol. Łetycziw, ang. Letychiv]

Nazwa inna/e: niem. Letytschiw, ang. Letychiv, lit. Letyčivas, ros. Летичев [pol. Leticzew, ang. Letichev]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] chmielnicki, raj. [rej.] latyczowski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1606 r.

Opis:

Sprowadzeni przez bpa kamienieckiego P. Wołuckiego. W 1606 r. dostali pozwolenie na utworzenie konwentu, zatwierdzonego w 1607 r. Powierzono im także prowadzenie parafię. W 1641 r. założono nowicjat. W XVIII w. opublikowali Głosy do korony wzywające czyli cuda łaski boskiej przez NMP w różnych potrzebach ludzkich, przy świętym Jej Obrazie Latyczowskim świadczone (EK, 10, 553).

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   wg innych danych kasata już w 1831 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.3810 27.6178 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Latyczów, Letycziw, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 552-553