Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Legnica (św. Maurycego)
"Acta electionis novae abbatissae ordinis s Benedicti in Liegnicz", 1792 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Barbara Heiderynne, ksieni klasztoru w Legnicy z konwentem, stwierdzają, że Gobil von Slothnig zastawił Kacprowi Kaisker 15 guldenów z dóbr w Złotnikach (Schlotnig), 23.11.1471 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:43
Barbara Heyderynne, ksieni i konwent klasztoru benedyktynek w Legnicy, przekazują pełnomoicnictwa w sprawie należącego do klasztoru czynszu 15 grzywien, który opłaca rada miasta Głogowa, Mikołajowi Gunderleyn, kaznodziei klasztornemu i Antoniemu Scholtcz, wójtowi, 27.06.1496 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48
Bracia Heyncze i Tristeram zw. von Redern rozliczają się z klasztorem benedyktynek legnickich z sumy 950 praskich groszy z dóbr Biernatki (Brondoef) i Rogoźnik (Rosseniig), 24.04.1410 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:36 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:36
Breviarum. Pars aestiva, XIV/XV w.
wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16
Burmistrz i rada miasta Chojnowa stwierdzają, że Matis Lindener, urzędnik w klasztorze benedyktynek w Legnicy, zawarł układ z Bartelem Newmnn i Katarzyną Ticzin, jego szwagierką, w sprawie zadłużeń i sądownictwa; klasztor ma przekazać Neumannowi 3 ½ grzywny, 09.08.1472 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:43
Burmistrz i rada miasta Chojnowa stwierdzają, że Piotr Schonfeldt, mieszczanin legnicki, okazał dokument z 1420 r., dotyczący kupna 8 grzywien rocznego czynszu przez Jana Reichloss, mieszczanina legnickiego i jego dzieci z dochodów miasta Chojnowa. 4 grzywny przejęła następnie przeorysza Katarzyna Frendwaldynne i ksieni Barbara Heyderynne, 16.06.1500 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48
Burmistrz i rada miasta Legnicy transumują dokument Fryderyka, księcia legnickiego, z 3 III 1476 roku, 23.03.1477 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48
Burmistrz i rada miasta Legnicy transumują dokument Wacława, księcia cieszyńskiego, z 14 III 1441 roku, 13.03.1443 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25
Burmistrz i rada miasta Lubina stwierdza, że Anna, żona Kacpra Bognerynne przekazała swemu mężowi podane dochody, 25.11.1499 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48

1 2 3 4 5 6 7 ... 13