Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Legnica (św. Maurycego)
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do Wilkensa (?) m.in. w sprawie klasztoru benedyktynek (?) w Legnicy, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Pruskiej Królewskiej Rady Państwowej w sprawie instrumentów (prawnych) klasztoru benedyktynek w Legnicy, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, Pismo GKS do Büschinga zawierające informacje o kosztach transportu książek i innych obiektów z klasztoru benedyktynek w Legnicy (Jungfrauen), 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pokwitowanie dla Witzenhusena otrzymania przedmiotów ze srebra z klasztoru benedyktynek w Legnicy, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:47