Klasztor:
Benedyktyni, Legnickie Pole (Święty Krzyż, św. Jadwiga Śl.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 27.06.2016 22:17

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1348 - 1349 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Legnickie Pole

Nazwa inna/e: pol. Dobre Pole (1945–1948), niem. Wahlstatt

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. legnicki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1348 - 1349 r.

Opis:

Fundacja Ludwika I (zm. 1398) księcia brzesko-legnickiego i Wacława I (EK, 11, kol. 159).

1772 r.: siedemnastu zakonników, kongregacja czeska, diec. wrocławska, woj. Śląsk Pruski, wezw. św. Jadwiga (Tabele, s. 190, tab. 4 nr 1);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: prepozytura

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż, św. Jadwiga Śl.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Kongregacja czeska = Congregatio Bohemiae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1810 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.1458 16.2427 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 190 nr 1
 • Górniak Marek Robert, Ludwik I [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 159-160

Foto

źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Legnickie_Pole_4.JPG