Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Paulini, Leśna Podlaska (Nawiedzenie NMP, św. Piotr i św. Paweł ap.)
Дело о взыскании 45 000 зл. с имений Кодельница и Каташи Кобринского уезда в пользу Лесненского паулинского м-ря / Sprawa o odzyskanie 45 000 złotych z włości Kodielnica i Kataszy powiatu kobryńskiego na rzecz klasztoru paulinów w Leśnej, 1826 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59