Klasztor:
Paulini, Leśniów (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 08:05

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1706 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  1936 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Leśniów

Nazwa/y obecna: Żarki

Nazwa inna/e: niem. Zarki, ros. Жарки [pol. Żarki, ang. Zharki]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. myszkowski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Paulini

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Skrócona nazwa łacińska: ZP; OSPPE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1706 r.

Opis:

Zakonnicy przyszli na miejsce karmelitów bosych, którzy zostali sprowadzeni w 1703 r. Zaczęli spisywać doznane tutaj cuda i łaski oraz wota, w 1753 r. zbudowali dom dla pielgrzymów (EK, 10, 874).

1772 r.: ośmiu zakonników, sami kapłani, prow. polska, diec. krakowska, woj. krakowskie, wezw. Nawiedzenia NMP (Tabele, s. 272, tab. 55 nr 10);

1825 r.: trzech zakonników, sami kapłani, prow. polska, diec. krakowska, woj. krakowskie (Gach, Struktury, s. 443, tab. 56 nr 7);

1825 r.: pięciu zakonników, sami kapłani, prow. polska, diec. kielecko-krakowska, gub. lubelska (Gach, Struktury, s. 494, tab. 115 nr 8)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska = Provincia Polona

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1936 r.
  • Opis:

   Paulini z Jasnej Góry odkupili od diecezji częstochowskiej zespół klasztorny i przenieśli tutaj z Leśnej Podlaskiej nowicjat, który funkcjonuje do dziś (EK, 10, 874).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.6316 19.3763 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Zbudniewek Janusz, Leśniów, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 873-874
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 272 nr 10
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 443 nr 7, s. 494 nr 8
Strony na temat miejscowości: