Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Paulini, Leśniów (Nawiedzenie NMP)
Hieronim Moszyński z Bnina wydzierżawia dożywotnio matce swojej Nawojce z Koniecpola, wojewodzinie poznańskiej, następujące wsie i inne przysługujące mu dobra: Wielgomłyny, Trzebce, Kruszynę, Zalesie, Goszczową, Zagórze, Wolę Grzybową, Myśliwczów, Łazów, Polichno – w ziemi sieradzkiej, a także: Nakło, Witów, Turzyn, Białą, Podlesie, Szyszki, Woźniki, Bodziejowice, Karniów, Lusinę, Kościelec, Łuczyce, Pękowice, Januszowice, kamienicę w Rynku Krakowskim, łaźnię i karczmę, jatkę szewską w Wieliczce – w ziemi krakowskiej, 03.01.1531 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Jan Konarski, biskup krakowski, aproBJ Krakówe fundację Marcina Myszkowskiego, podstolego krakowskiego, dziedzica w m. Żarki z parafią w Leśniowie, uposażając kościół w Żarkach i jego rektora. Oprócz dotychczasowych zapisów daje 10 grzywien ze wsi Bestwina i Żebracza w obwodzie oświęcimskim oraz 4 grzywny z młyna słodowego i 4 kamienie łoju w rzeźni miasta Żarek. Aktem tym podnosi kościół żarecki do godności prepozytury przyłączając doń kościół w Leśniowie. Mianuje na prepozyta ks. Stanisława z Życzyna i dodaje 4 mansjonarzy oraz rektora szkoły, w zamian za powyższy zapis zobowiązuje mansjonarzy i rektora do odprawiania stosownych modlitw, określając nadto sposób elekcji nowych mansjonarzy, 08.04.1522 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Marcin Myszkowski precyzuje biskupowi krakowskiemu, Janowi Konarskiemu uposażenie kościoła parafialnego w Żarkach i Leśniowie, określa prawa i obowiązki prepozyta, mansjonarzy i innych pomocników administracji, prosząc go o aprobatę, 17.11.1519 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Mikołaj Jordan z Zakliczyna, kasztelan wojnicki, oraz Piotr z Poręby, sędzia ziemi oświęcimskiej, potwierdzają akt Marcina Myszkowskiego dotyczący prepozytury żareckiej, 08.11.1519 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Opis uposażenia kościoła parafialnego w Żarkach spisany z księgi dochodów diecezji krakowskiej, 1529 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 10.11.2015 08:27
Zygmunt I, król polski, aproBJ Krakówe fundację mansjonarzy przy kościele parafialnym w Żarkach przez Marcina Myszkowskiego, 28.06.1518 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:07