Klasztor:
Karmelici, Lida (Nawiedzenie NMP, bł. Albert z Bergano) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 08:57

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1676 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lida

Nazwa/y obecna: Ліда [pol. Lida, Łida; ang. Lida]

Nazwa inna/e: lit. Lyda, ros. Лида [pol. Lida, ang. Lida]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] lidzki

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1676 r.

Opis:

- według SGKP klasztor został ufundowany w 1672 r. przez Adama Narbutta z żoną Elżbietą (SGKP, 5, 217)

- Według Encyklopedii Katolickiej, klasztor powstał w 1674 r. (EK, 10, 1016).

1772 r.: dwunastu zakonników, siedmiu kapłanów, dwóch kleryków, trzech laików, prow. litewska Wszystkich Swiętych, diec. wileńska, woj. wileńskie, wezw. Nawiedzenia NMP, św. Alberta z Bergamo (Tabele, s. 257, tab. 43 nr 5);

1825 r.: sześciu zakonników, sami kapłani, prow. litewska Wszystkich Swiętych, diec. wileńska, woj. wileńskie, wezw. Nawiedzenia NMP, św. Alberta z Bergamo (Tabele, s. 257, tab. 43 nr 5);

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP, bł. Albert z Bergano

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska = Provincia Russiae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.8833 25.2999 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Lida, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1015-1017
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 257 nr 5
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 257 nr 5
Strony na temat miejscowości: