Klasztor:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 09:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1756 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1845 r.
 • Restytucja

  1926 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1939 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lida

Nazwa/y obecna: Ліда [pol. Lida, Łida; ang. Lida]

Nazwa inna/e: lit. Lyda, ros. Лида [pol. Lida, ang. Lida]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] lidzki

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1756 r.

Opis:

Fundacja starosty lidzkiego I. Scipiona del Campo. Początkowo istniała rezydencja, następnie w 1759 r. przekształcono ją w kolegium pijarów (sprowadzeni z Werenowa), którzy utworzyli szkołę.

1772 r.: ośmiu zakonników, sami kapłani, prow. litewska, diec. wileńska, woj. wileńskie, wezw. Józef Kalasanty (Tabele, s. 274, tab. 56 nr 3);

1825 r.: siedmiu zakonników, pięciu kapłanów, dwóch dwóch kleryków, prow. litewska, diec. wileńska, gub. grodzieńska (Gach, Struktury, s. 444, tab. 57 nr 3);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Józefa Kalasancjusza

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1845 r.
  • Opis:

   Zakonnicy przenieśli się do Międzyrzecza Koreckiego (EK, 10, 1016).

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1939 r.
  • Opis:

   W końcu 1939 r. władze radzieckie zmusiły zakonników do opuszczenia klasztoru. Dwóch zakonników zostało i pełniło posługę duszpasterską (Klemens Czabanowski w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, a Stanisław Rojek w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego) (EK, 10, 1016).

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1926 r.
  • Opis:

   Pijarzy zorganizowali i prowadzili od 1927 r. szkołę powszechną, następnie Męską Szkołę Handlową (od 1929 r., od 1934 r. koedukacyjna), przekształconą w 1936 r. w 4-letnie Prywatne Męskie i Żeńskie Gimnazjum Kupieckie (EK, 10, 1016).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.8938 25.3033 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Lida, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1015-1017
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 274 nr 3
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 444 nr 3
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Szeder Laszlo
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lida-Monastery.JPG