Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza)
Дело об отдании в арендное содержание имения пом. Александровича пом. Гржимайло погашения долга в сумме 4000 зл. в пользу Лидского м-ря пияров / Sprawa o oddanie w dzierżawę mienia dworzanina Aleksandrowicza dworzaninowi Grzymajło w celu oddłużenia na kwotę 4000 złotych względem klasztoru pijarów w Lidzie, 1824 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Костел Лидских пиаров, обращенный в православную церковь / Kościół pijarów w Lidzie, który został zmieniony na prawosławną cerkiew, 1842 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
О разрушенном м-ре пиаров в Лиде вблизи собора / O zrujnowanym klasztorze w Lidzie niedaleko soboru, 1869 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Перевод упразд. Лидских пиаров в м-рь Менжирецкий / Przeniesienie pijarów ze skasowanego klasztoru w Lidzie do klasztoru Mienżyreckiego, 1845 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Претензии Лидских пиаров к имению Ев. Сапеги / Roszczenie lidzkich pijarów wobec mienia hrabiego Sapiehy, 1836 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15