Klasztor:
Karmelici, Linków (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 21:58

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1636 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Linków

Nazwa/y obecna: Linkuva

Nazwa inna/e: ros. Линкува [pol. Linkuwa, ang. Linkuva]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] szawelski, raj. [rej.] pokrojski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1636 r.

Opis:

Fundacja bpa żmudzkiego J. Tyszkiewicza (EK, 10, 1093).

1772 r.: czternastu zakonników, ośmiu kapłanów, dwóch kleryków, trzech laików, prow. litewska Wszystkich Świętych, diec. żmudzka, woj. trockie, wezw. Nawiedzenia NMP (Tabele, s. 257, tab. 43 nr 6);

1825 r.: sześciu zakonników, pięciu kapłanów, jeden brat, prow. ruska, diec. żmudzka, gub. wileńska (Gach, Struktury, s. 257, tab. 44 nr 6);

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska = Provincia Russiae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 56.0878 23.9707 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Linków, Linkuva, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1093-1094