Klasztor:
Bazylianie, Lisianka skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 09:59 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1729 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1834 r.
Przejęty od:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lisianka

Nazwa/y obecna: Лисянка [pol. Łysianka, ang. Lysyanka]

Nazwa inna/e: Lyssianka, Lyssa; niem. Lysjanka, ang. Lysianka, ros. Лысянка [pol. Łysianka, ang. Lysyanka]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] czerkaski, raj. [rej.] łysiański

Dodatkowe informacje o położeniu: osiedle typu miejskiego na Ukrainie

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1729 r.

Opis:

fundator: ks. Jan Aleksander Jabłonowski, w miejscu "ruder" po zniszczonym na pocz. lat 70. 17 w. monasterze prawosławnym. Pierzy superior - o. Kuncewicz. Po  "jakimś czasie" wypędzeni przez nieunitów, "kilku latach" powrócili. Zniszczony podczas koliszczyzny 1772, znowu przejęty przez nieunitów, którzy w 1775 r. odstąpili go na mocy ugody bazylianom.

1772: brak [diecezja Kijów-Wilno, archidiakonat Kijów, dekanat Lisianka]

1825: 8 mnichów: 6 kapłanów, 2 kleryków, prowincja ruska, diecezja łucka un., gubernia kijowska (Gach, Struktury, s. 454, tab. 67/8)

Kraina historyczna: Ukraina

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kijowska

Kraina historyczna: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Opieki NMP = Provincia Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucka unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1834 r.

Likwidacja nie poprzez kasatę

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.2588 30.8223 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 413
 • Rulikowski Edward, Lisianka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5: [Kutowa Wola - Malczyce], Warszawa, 1884, s. 308
Strony na temat miejscowości: