Klasztor:
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 10:09

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1694 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1796 r. Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Liszków

Nazwa/y obecna: Liškiava

Nazwa inna/e: Liszkawa, ros. Лишкява [pol. Liszkiawa, ang. Lishkyava]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] olicki, raj. [rej.] orański

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1694 r.

Opis:

Fundatorami byli Władysław Jerzy Kosiłło, wojski trocki i jego żona Krystyna z Giblów (EK, 10, 1166).

1772 r.: dwudziestu pięciu zakonników, piętnastu kapłanów, sześciu kleryków i czterech laików, prow. litewska św. Anioła Stóża, diec. wileńska, woj. trockie, wezw. Trójcy Przenajświętszej (Tabele, s. 207, tab. 17 nr 16);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1796 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1819 r.
  • Opis:

   formalnie skasowany w 1796 r. przez władze pruskie, w rzeczywistości w 1819 r., na skutek braku zakonników

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.0811 24.0549 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Liszków, Liškava, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1166-1167
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 207 nr 16
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Wojsyl
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liskiava_1.JPG