Klasztor:
Dominikanie, Lubar skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 10:32 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1634 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lubar

Nazwa/y obecna: Любар [pol. Lubar, ang. Lyubar]

Nazwa inna/e: niem. Ljubar, ros. Любар [pol. Lubar, ang. Lyubar]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] lubarski

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1634 r.

Opis:

Fund. wojewoda ruski Stanisław Lubomirski (data fundacji za EK); dominikanie mieli tu nowicjat, studia zakonne, konwikt szlachecki, bibliotekę, bogata kolekcję portretów biskupów polskich i obrazów o treści historycznej (EK, 11, kol. 11)

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
  • Opis:

   Po kasacie kościół został przekazany duchowieństwu diecezjalnemu, w końcu lat 20 XIX w. świątynię zdewastowano, a w 1924 r. zamknięto; kościół został wyremontowany po 1990 r. staraniem S. Szyrokoradiuka OFMObs, późn. biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej (EK, 11, kol. 11)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.9227 27.7611 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Lubar, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 11
Strony na temat miejscowości: