Klasztor:
Kapucyni, Lubartów (św. Wawrzyńca) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 10:36 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1736 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1867 r.
 • Restytucja

  1938 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lubartów

Nazwa inna/e: lit. Liubartuvas, ros. Любартув [pol. Lubartuw, ang. Lyubartuv]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. lubartowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Lubartów

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: Odremontowany klasztor kapucynów wraz z kościołem prowadzi działalność duszpasterską

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kapucyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMCap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1736 r.

Opis:

Fundacja Mikołaja Krzynieckiego, skarbnika trembowelskiego; murowany kościół klasztorny powstał latach 1737-41 staraniem Pawła Karola Sanguszki, marszałka wielkiego koronnego (EK, 11, kol. 13);
 
1772 r.: szesnastu zakonników, dziesięciu kapłanów, sześciu laików, prow. polska św. Wojciecha i Stanisława Biskupów i Męczenników, diec. krakowska, woj. lubelskie, wezw. św. Wawrzyńca (Tabele, s. 252, tab. 39 nr 5);
1825 r.: dziesięciu zakonników, sześciu kapłanów, czterech braci, prow. polska, diec. lubleska, woj. lubelskie (Gach, Struktury, s. 426, tab. 38 nr 2);
1864 r.: czternastu zakonników, ośmiu kapłanów, sześciu braci, prow. polska, diec. lubleska, woj. lubelskie (Gach, Struktury, s. 485, tab. 101 nr 3);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Wawrzyńca

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów i Męczenników = Provincia Polona Sanctorum Adelberti et Stanislai Episcoporum et Martyrum

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 1867 r.
  • Opis:

   W 1867 r. przywieziono do Nowego Miasta [do klasztoru kapucynów] zakonników ze skasowanego klasztoru w Lubartowie (http://www.klasztor.honorat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=157)

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1938 r.
  • Miejsce: Lubartów
  • Opis:

   Po restytucji kapucyni wrócili do  klasztoru i kościoła zajmowanego przez nich przed kasatą (EK, 11, kol. 13) 

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.4598 22.6094 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 252 nr 5
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 426 nr 2, s. 485 nr 3
 • Wrzeszcz Maria, Lubartów, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 13
Strony na temat miejscowości: