Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Lubartów (św. Wawrzyńca)
Akta dotyczące ogrodu OO. Kapucynów lubartowskich, 1781 - 1859 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta Konsystorza Generalnego diec. Lubelskiej: Fundusze, budowle, cmentarze kościoła po kapucyńskiego w Lubartowie 1860-1936, 1860 - 1936 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta władzy kościelnej klasztoru Lubartowskiego, t. 1, 1762 - 1866 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta władzy świeckiej klasztoru lubartowskiego, t. 1, 1791 - 1866 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta władzy zakonnej, t. 1, 1765 - 1866 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Catalogus Librorum Bibliothecas Lubartoviensis PP. Capucinorum, 1766 - 1858 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Depozyty w klasztorze lubartowskim, 1777 - 1834 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Działalność duszpasterska klasztoru lubartowskiego, 1741 - 1834 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Historiae Domestice Continuatio, tomus 2-us, 1770 - 1814 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:16 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:16
Interes o łąkę i wolny połów ryb klasztoru lubartowskiego, 1847 - 1859 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15

1 2 3 4 5