Druki

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Lubartów (św. Wawrzyńca)
Dowod wdzięczności narodu. Komedja we dwóch aktach, przystosowana do uroczystości obchodu szczęśliwego na tron wybrania Najjaśniejszego Pana a na dopełnienie komedji Powrot posła napisana
wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04
D. Johann Jacob Woyts [...] Abhandlung aller innerlichen Kranckheiten [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Elementarzyk ćwiczenia duchownego przez [...] Mikołaia z Moscisk Zakonu Kaznodzieyskiego [...] 1626 zebrany. Powtore na Jasney Gorze Częstochow[skiey] [...] przedrukowany w roku [...] 1722
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Kazania na niedziele y swięta całego roku tudzież kazania przygodne to iest: z różnych okoliczności po rożnych kościołach miane od [...] Antoniego Ianiszewskiego [...] w sześciu osobnych tomikach do druku podane [...] Roku 1779, T. 1
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Kazania na niedziele y swięta całego roku tudzież kazania przygodne to iest: z różnych okoliczności po rożnych kościołach miane od [...] Antoniego Ianiszewskiego [...] w sześciu osobnych tomikach do druku podane [...] Roku 1779, T. 5, Cz. 1
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Kazania na niedziele y święta całego roku tudzież kazania przygodne [...], T. 6, Cz. 2, Kazania przygodne [...] na dwie cz. podzielone. Od kazania w czasie ceremonii Umywania Nog Ubogim, aż do końca
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Kazania na roznych publikach tak w ordynaryine, iak w inne partykularnieysze swięta, [...] w katedralnym krakowskim kościele [...] miane, a potym [...] do druku podane przez Xiędza Jana Franciszka od S. Józefa Schol. Piarum roku [...] 1741.
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Nauki Katechizmowe dla łatwieyszego poięcia w krotkich pytaniach y odpowiedziach [...] powtornie do druku [...] podane roku [...] 1779
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Ogrod liliowy y cedrowy [...] Kościół Chrystusowy rozweselaiący albo żywot cnoty y cuda świętego Kajetana [...] z włoskiego ięzyka na polski przez [...] Anioła Ostroroga przetłomaczony roku [...] 1719.
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Opera latina
wprowadzono: 28.03.2014 10:33 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:33

1 2