Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 10:42

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1502 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1821 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lubawa

Nazwa w momencie kasaty: Loebau

Nazwa inna/e: niem. Löbau in Westpreußen, Lubava, lit. Liubava, ros. Любава [pol. Lubawa, ang. Lyubava]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, Parafia pw. św. Jana Chciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, ul. Kupnera 17, 14-260, Lubawa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, tel.: (89) 645-39-60

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Lubawa

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Kosciół funkcjonuje jako kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1502 r.

Opis:

fundator: biskup chełmiński Mikołaj Chrapicki - przekazał bernardynom budynki założonego w 1502 r. klasztoru franciszkanów (ostatni zakonnik zmarł w 1564 r.) (EK, 11, kol. 16)

1772 r.: szesnastu zakonników, jedenastu kapłanów, pięciu laików, prow. wielkopolska, kustodia warszawska, diec. chełmińska, woj. chełmińskie, wezw. św. Jana Chrzciciela (s. 196, tab. 8 nr 23);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Prusy

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data faktycznej kasaty: 1821 r.
  • Opis:

   W klasztorze umieszczono szkołę i sąd,a kościół przekazano osiedlającym się w Lubawie od 1772 r. protestantom (w latach 1874-1934 mieli tu Królewsko-Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie), którzy użytkowali go do 1945 r.; potem była katolicka świątynią filialną; w 2000 r. erygowano przy nim parafię (EK, 11, kol. 16)

   co najmniej cześć biblioteki, w tym spr UKM 100/I, trafiła do Królewskiego, a od 1920 r. Państwowego Męskiego Gimnazjum w Chojnicach

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.5037 19.7545 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Lubawa, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 16
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 196 nr 23
Strony na temat miejscowości:
Inne linki:

Foto

Kościół pobernardyński - obecnie parafialny pw. śś. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła. Autor: Rimantas Lazdynas. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubawa,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_p.w._%C5%9B%C5%9B._Jana_Chrzciciela_i_Micha%C5%82a.jpg