Klasztor:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 11:09

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1165 - 1175 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 21.11.1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lubiąż

Nazwa inna/e: niem. Leubus

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. wołowski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1165 - 1175 r.

Opis:

- jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.

1772 r.: sześćdziesięciu pięciu zakonników, prow. śląska, diec. wrocławska, woj. Śląsk Pruski, wezw. Wniebowzięcia NMP (Tabele, s. 206, tab. 16 nr 5);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska = Provincia Silesiae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 21.11.1810 r.
  • Opis:

   - w momencie kasacji konwent liczył, bez opata, czterdziestu siedmiu braci, dwóch kleryków i dwóch konwersów. Dobra klasztorne składały się z pięćdziesięciu dziewięciu wsi i trzydziestu dwóch folwarków, kilku manufaktur i cegielni.- po 1817 r. zabudowania gospodarcze klasztoru zamieniono na stadninę, szkołę i mieszkania dla urzędników. - w 1830 r. utworzenie zakładu dla obłąkanych, - kościół św. Jakuba przekazano w 1837 r. gminie protestanckiej, która użytkowała go do 1945 r. - w l. 1898-1899, 1906-1907, 1909-1910 przeprowadzono renowacje zabytkowych budowli a w l. 1934-1937 gruntowną odnowę, - W 1951 r. kompleks klasztorny został przekazany "Domowi Książki", który urządził w nim wielką składnicę książek. Część budynków gospodarczych rozebrano w 1956 r., a w pozostałych urządzono mieszkania, - od roku 1989 opiekę nad obiektem sprawuje Fundacja Lubiąż,

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.2615 16.4690 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kozieł Andrzej (red.), Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253, Historia Sztuki, 30), Wrocław, 2010, ss. 659
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 206 nr 5
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Piotr J.
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubiaz_wykadrowane.jpg