Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
wprowadzono: 25.04.2014 08:41 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:41
"Acta der Fürstbischöflichen Kanzlei - Abtretung der Klostergebäude betreffend beim Stift Leubus, Grüssau", 1804 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Acta Ersterer Instanz und dess leuterungss Processus Zwischen Den Fuerstl. Stifft Leubuss undt Ihro Fuerst. Gnad. dem Herzoge zu Ligniz Brig und Wohlaw in puncto dess dem Fuerstl. Stiffts leubuss competirenden Juris Patronatus und Kirchen Versorgs mit Einem Catholischen Pfarrer bey der Kirchen zu Heyderssdorff, 2. połowa XVII w.
wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41
Agenda cisterciensium, 2. połowa XIV w.
wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41
Agenda Cisterciensium, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41
Agenda Cisterciensium, XV wiek
wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41
Agenda Cisterciensium et Missae diversae, 1. połowa XV w.
wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41
Agnieszka, ks. Śląska, pani Książa, Świdnicy i Jawora, uwalnia poddanych w Olszanach (Olsen) i Łagiewnikach (Heydnrichsdorf), należących do klasztoru lubiąskiego, a leżących w okr. niemczańskim, od powinności pieniężnych, 22.05.1370 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze, stwierdza, że Fryderyk von Pechwinkel sprzedał Jorge von Redern 42 grzywny z Jerzmanowa (Hermansdorf) i Męcinki (Heyrichsdorf) w okr. Jaworskim, 28.12.1376 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze stwierdza, że Henryk Wegiste von Czedlicz sprzedał wieś Sędzimirów ( Wilhelmsdorf ) w okr. jaworskim Janowi opatowi i konwentowi lubiąskiemu, 06.04.1381 r.
wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22

1 2 3 4 5 6 7 ... 70