Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
Bolesław, ks. Niemodlina i pan Wielunia, zastawia opatowi lubiąskiemu, za 200 grzywien regalium denariorum, 4 łany w folwarku Dzierżysławice (Dirslawicz), 04.01.1321 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:16 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:16
Bolesław ks. niemodliński i pan Wielunia stwierdza, że bracia Henryk i Arnold synowie Gotfryda z Klisina ( Glesin) sprzedali magistrowi i cystersom w Kazimierzu ( Kazimir ) 5 jatek mięsnych w Głogówku, 05.01.1318 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. niemodliński nadaje kapelanowi Reinhardowi z Kazimierza 1 1/2 łana w Kazimierzu, 03.05.1318 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław, ks. niemodliński, stwierdza, że Arnold, Piotr i Konrad sprzedali 19 szkojców z czynszu rocznego należącego do wójtostwa z winnic, Reinhardowi, magistrowi dworu w Kazimierzu (Kazimir), 28.03.1319 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:16 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:16
Bolesław ks. opolski stwierdza, że opat i klasztor lubiąski wraz z Borutą ze Stachowa ( Stachow ) zamienili dobra. Klasztor dał wsie Komprachcice ( villa Gumperti ) i Jaśkowice ( villa Johannis ) Borucie, a Boruta klasztorowi dał Turmasy ( Thomichi ), 29.11.1312 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. opolski stwierdza, że rycerz Adyk osadzoną na prawie niemieckim wieś Pisarzowice ( villa Scriptoris ) między Kierpieniem ( Cerpna ) i Łowkowicami ( Lunkowicz ) zamienia z Janem z klasztoru w Henrykowie na Milejowice ( Mileiowicz ) w kasztelanii bytomskiej, 17.11.1301 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. opolski stwierdza, że rycerz Adyk osadzoną na prawie niemieckim wieś Pisarzowice ( villa Scriptoris ) między Kierpieniem ( Cerpna ) i Łowkowicami ( Lunkowicz ) zamienia z Janem z klasztoru w Henrykowie na Milejowice ( Mileiowicz ) w kasztelanii bytomskiej, 17.11.1301 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. opolski stwierdza, że rycerz Adyk osadzoną na prawie niemieckim wieś Pisarzowice ( villa Scriptoris ) między Kierpieniem ( Cerpna ) i Łowkowicami ( Lunkowicz ) zamienia z Janem z klasztoru w Henrykowie na Milejowice ( Mileiowicz ) w kasztelanii bytomskiej, 17.11.1301 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. opolski stwierdza, że rycerz Adyk osadzoną na prawie niemieckim wieś Pisarzowice ( villa Scriptoris ) między Kierpieniem ( Cerpna ) i Łowkowicami ( Lunkowicz ) zamienia z Janem z klasztoru w Henrykowie na Milejowice ( Mileiowicz ) w kasztelanii bytomskiej, 17.11.1301 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. opolski stwierdza, że wdowa po rycerzu Gerkonie z dziećmi sprzedała folwark Turmasy ( Thomicy ) w okr. głogóweckim bratu Rudigerowi z Kazimierza ( Kazimir ), 22.11.1311 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 70