Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
Bolesław ks. opolski uwalnia dobra należące do klasztoru lubiąskiego w Kierpieniu (Kerpen) od służb i powinności, 11.09.1293 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska, dziedzic Królestwa Polskiego, pan Oleśnicy i Kalisza stwierdza, że Fryderyk Rodeg sprzedał swą wieś Tarchalice (Tarchalic) opatowi lubiąskiemu, 06.02.1213 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska, dziedzic Królestwa Polskiego, pan Oleśnicy i Kalisza stwierdza, że Fryderyk Rodeg sprzedał swą wieś Tarchalice (Tarchalic) opatowi lubiąskiemu, 06.02.1213 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje Janowi, opatowi w Lubiążu i jego następcom, prawo własności do młyna Steynine mul koło Złotoryi (Aureus Mons), 07.11.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy nadaje kl. w Lubiążu 10 grzywien rocznie z ks. kramów w Legnicy, 13.07.1315 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy nadaje sądownictwo w Mieczycach ( Merschicz ) i Rogowie ( Rogow ) w okr. Legnickim Rudolfowi opatowi i klasztorowi lubiąskiemu, 01.10.1314 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą Nankera, biskupa wrocławskiego i żony Katarzyny, cystersom w Lubiążu kaplicę Św. Wawrzyńca na zamku legnickim z wszelkimi korzyściami, prawem patronatu i uposażeniem, 20.12.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą Nankera, biskupa wrocławskiego i żony Katarzyny, cystersom w Lubiążu kaplicę Św. Wawrzyńca na zamku legnickim z wszelkimi korzyściami, prawem patronatu i uposażeniem, 20.12.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą Nankera, biskupa wrocławskiego i żony Katarzyny, cystersom w Lubiążu kaplicę Św. Wawrzyńca na zamku legnickim z wszelkimi korzyściami, prawem patronatu i uposażeniem., 20.12.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą swej żony Katarzyny, brata Władysława i synów Wacława i Ludwika, cystersom w Lubiążu prawo patronatu nad kościołem w Rokitnicy (Rochlycz), 01.03.1329 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 70