Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą swej żony Katarzyny, brata Władysława i synów Wacława i Ludwika, cystersom w Lubiążu prawo patronatu nad kościołem w Rokitnicy (Rochlycz), 01.03.1329 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy sprzedaje braciom Mikołajowi i Henrykowi z Wojcieszowa ( Woycechsdorph ) mieszczanom legnickim i ich dziedzicom 2 małdraty jęczmienia czynszu rocznego z 1 łana położonego między kościołem Św. Mikołaja a pastwiskami ciągnącymi się z Legnicy do Chojnowa ( Hainow ), 21.01.1314 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Henryk de Sidelicz, za zgodą braci Ottona i Guntera, zastawił Janowi, opatowi z Lubiąża i konwentowi, 11 łanów czynszowych w Niedźwiedzicach (Beroldisdorf), w okr. Chojnowskim, 03.02.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Jan, opat w Lubiążu z konwentem, zrezygnowali na rzecz księcia z młyna Steynine mul koło Złotoryi (Goltberg) w zamian na określone czynsze książęce ze Złotoryi, 08.11.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Jan, opat w Lubiążu z konwentem, zrezygnowali na rzecz księcia z młyna Steynine mul koło Złotoryi (Goltberg) w zamian na określone czynsze książęce ze Złotoryi, 08.11.1330 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Mikołaj z Wojcieszowa ( Woycechisdorf ) mieszczanin Legnicki sprzedał cystersom w Lubiążu 18 miar ziemi z folwarku Rudigera Megerlina położonego pod Legnicą tamtejszemu kościołowi Św. Mikołaja, 13.10.1318 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Piotr i Henryk z Księginic ( Gnesk ) sprzedawali wieś Winnicę ( Weinberg ) w okr. legnickim klasztorowi w Lubiążu, 26.11.1316 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Piotr i Henryk z Księginic ( Gnesk ) sprzedawali wieś Winnicę ( Weinberg ) w okr. legnickim klasztorowi w Lubiążu, 26.11.1316 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Richelin, tkacz legnicki, sprzedał Janowi de Waldow folwark koło Legnicy, należący dawniej do Teodoryka Pffeferkorna, 20.09.1337 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Rudolf opat cystersów w Lubiążu kupił od Adolfa mieszczanina legnickiego 3 grzywny dochodów z 4 łanów należących do folwarku w Kostrzyniu ( Nova villa ), 28.12.1314 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 70