Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, zezwala Janowi, opatowi z Lubiąża, sprzedawać dobra, jakie klasztor w jego księstwie posiada, a w szczególności młyn koło Złotoryi (Aureus Mons), 28.05.1329 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, z synami Wacławem i Ludwikiem, nadają opatowi i konwentowi klasztoru w Lubiążu prawa książęce w wsi Stara Oleszna (Quekowicz), 04.04.1339 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Bolesław ks. Śląska i Polski potwierdza kl. w Lubiążu prawo polowania na bobry w Słupie (Slup), Brachowie (Prochlowicz), Wilczynie (wilcsino) i Nowym Dworze (Nova Curia), 1244 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski sprzedaje wsie Strachów (Strochlovoci), Brachów (Brochlovoci) i Polkowice (Polchovici) kl. w Lubiążu, 16.10.1243 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski stwierdza, że sprzedał za 50 grzywien srebra Henrykowi opatowi lubiąskiemu wsie Sichów (Sychove) i Gliniany (Glynau), 01.06.1249 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski zamienia z Henrykiem opatem w Lubiążu Malczyce (Malchiz) na swą wieś Bartoszów (Bartossow), 1245 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski zezwala opatowi lubiąskiemu lokować targ w Lubiążu na prawie niemieckim, 15.06.1249 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska, pan Brzegu i opiekun Legnicy nadaje cystersom w Lubiążu wsie Olszyna ( Olsna ) i Gościejowice ( Heidenrichsdorf ) w okr. Niemczańskim, 19.11.1311 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław ks. Śląska, pan Brzegu i opiekun Legnicy nadaje opatowi Rudolfowi i konwentowi cystersów z Lubiąża wsie Olszyna ( Olsina ) i Gościejowice ( Heydenrichsdorf ) w okr. Niemczańskim, 27.03.1312 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30
Bolesław, ks. Śląska, pan Legnicy i Brzegu, nadaje cystersom z Lubiążu prawo patronatu nad kościołem w Rokitnicy (Rochlicz), za zgodą swego brata, księcia Władysława, 13.01.1329 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 70