Muzykalia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
2 Antyfony (Regina coeli), 1. Regina coeli laetare alleluia; 2. Regina coeli laetare alleluia, 1756 r.
wprowadzono: 23.04.2014 14:19 | ost. aktualizacja: 23.04.2014 14:19
2 Antyfony (Regina coeli), 1. Regina coeli laetare alleluia; 2. Regina coeli laetare alleluia, 1756 r.
wprowadzono: 01.02.2017 23:12 | ost. aktualizacja: 01.02.2017 23:12
2 Arie, 1. Tuba Angelica; 2. Per vias per colles, 1748 r.
wprowadzono: 23.04.2014 14:19 | ost. aktualizacja: 23.04.2014 14:19
2 Arie, 1.O amor cordis mei, 2. O si instar thuris luceat., 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 24.04.2014 02:25 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 02:25
2 Arie, 1. Ave maris stella, 2. Ave Jesu summe bonus, 1782 r.
wprowadzono: 24.04.2014 02:25 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 02:25
2 Arie, 1. Tandem audite, 2. Laudate Deum omnes angeli ejus, XVIII wiek
wprowadzono: 24.04.2014 02:25 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 02:25
2 Arie, 1. Tubae angelicae, 2. Jam victa subacta, XVIII wiek
wprowadzono: 29.01.2017 22:16 | ost. aktualizacja: 29.01.2017 22:16
2 Arie, 1. Eja laeti exultate, 2. Terrena tantum petere, 1762 - 1800 r.
wprowadzono: 29.01.2017 22:16 | ost. aktualizacja: 29.01.2017 22:16
2 Arie, 1. Verus est amor meus, 2. Haec die tam amoena, 1768 r.
wprowadzono: 29.01.2017 23:00 | ost. aktualizacja: 29.01.2017 23:00
2 Arie, 1. Salve Jesu dux sanctorum;, 2. Virgo coeli, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 29.01.2017 23:00 | ost. aktualizacja: 29.01.2017 23:00

1 2 3 4 5 6 7 ... 17