Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Lubieszów (Nowy Dolsk) (św. Franciszek z Asyżu)
Березинский Бернардинский, Дзисненский Францисканский, Друйский Бернардинский, Прозорокский, Удзяльский, Поставский Франисканские, МинскийБернардинский, Минский Францисканский, Ивенецкий Францисканский, Пинско-Каролинский Бернардинский, Любешовский Капуцинский, Юревицкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Бернардинские, Минский Бернардинок, Мозырский Бернардинский м-ри, 1804 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Вернардинского Ордена: Капуцинский Любешовский м-рь, 1817 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Капуцинского Ордена: Любешовский м-рь, 1820 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Дзисненский Францисканский, Друйский Бернардинский, Прозорокский, Удзяльский и Серафинский Францисканские, Минский и Мозырский Бернардинские,Пинский Францисканский, Любешовский Капуцинский, Юревицкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Бернардинские, Поставский Францисканский, Минский Бернардинок, Минский и Ивенецкий Францисканок м-ри, 1803 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Минский, Хоромецкий и Глуский Бернардинские, Минский Францисканский, Минский Бернардинок, Ивенецкий Францисканский, Березнинский и Слуцкий Бернардинские, Дзисненский Франисканский, Друйский Бернардинский, Уздзяльский Францисканский, Прозорокский и Серафинский Францисканские, Мозырский Бернардинский, Пинский Францисканский, Пинско-Каролинский Бернардинский, Любешовский Капуцинский, Юревицкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Бернардинские м-ри, 1802 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14