Klasztor:
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.07.2016 11:19

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1686 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1854 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lubieszów (Nowy Dolsk)

Nazwa/y obecna: Любешів [pol. Lubesziw, ang. Lyubeshiv]

Nazwa inna/e: Nowy Dolsk, niem. Ljubeschiw, ang. Ljubeschiw, lit. Liubešivas, ros. Любешов [pol. Lubieszow, ang. Lyubeshov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] wołyński, raj. [rej.] lubieszowski

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1686 r.

Opis:

Data fundacji za EK; fundator J. K. Podolski wraz z żoną Anną z Chodorkowskich; przy klasztorze utworzono nowicjat i szkołę z bogata biblioteka i orkiestra (do 1813 r.); zakonnikom powierzono prowadzenie równocześnie erygowanej parafii; na miejscu pierwotnych, drewnianych budowli wzniesiono murowane - w 1699 r. klasztor, a w latach 1733-62 barokowy, 3-nawowy kościół z 2-ma kaplicami (zapewne wg. projektu P. Giżyckiego), konsekrowany w 1786 r. pod wezwaniem sw. Jana Ewangelisty przez pomocniczego biskupa łuckiego J. Chryzostoma Kaczkowskiego (EK, 11, kol. 48)

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1854 r.
  • Opis:

   Wg EK kasata nastąpiła w 1834 r., kiedy to władze carskie zamknęły klasztor i szkołę, kościół przekazały duchowieństwu diecezjalnemu; po I wojnie światowej pijarzy wrócili do Lubieszowa, objęli parafię, założyli nowicjat i dobudowali kościół, po II wojnie światowej musieli opuścić placówkę (EK, 11, kol. 49)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.7630 25.4991 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Lubieszów, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 48-49
Strony na temat miejscowości: