Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk)
Księga ukazów Konsystorza 1828-1842
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
Księga ukazów Konsystorza 1828-1842
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
Березинский, Глуский и Друйский Бернардинские, Удзяльский и Дзисненский Францисканские, Минский Бернардинский, Минский Францисканский, Минский Бернардинок, Мозырский и Пинско-Каролинский Бернардинские, Пинский Францисканский, Слуцкий, Несвижский, Буцлавский, Дуниловичский, Старо-Мяд-зиольский, Круживицки, Молодечанский, Березинский, Глуский и Друйский Бернардинские, Прозорокский, Удзяльский, Поставский, Серафинский и Минский Францисканские, Минский и Мозырский Бернардинские, Пинский Францисканский, Любешовский Капуцинский, Юревицкий, Слуцкий, Несвижский Бернардинские и Буцлавский Бернардинские м-ри, 1806 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Березинский и Глуский Бернардинские, Дзисненский Францисканский, Друйский Бернардинский, Прозорокский, Удзяльский, Поставский Францисканские, Минский и Мозырский Бернардинские, Пинский Францисканский, Пинско-Каролинский Бернардинский, Любешлвский Капуцинский, Юровицкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Бернардинские, Минский Бернардинок, Мозырский Бернардинский м-ри, 1805 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Глуский, Березинский, Дзисненский и Друйский Бернардинские, Ивенецкий, Удзяльский, Поставский, Серафинский, Прозорокский и Минский Францисканские, Минский Бернардинок, Минский и Мозырский Бернардинские, Пинский Францисканский, Пинско-Каролинский Бернардинский, Любешовский Капуцинский, Юровецкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Бернардинские м-ри, 1808 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Глуский, Березинский и Друйский Бернардинские, Дзисненский, Удзяльский, Ивенецикй, Прозорокский, Поставский и Серафинский Францисканские, МинскийБернардинский, Минский Францисканский и Бернардинский, Минский Бернардинок, Мозырский Бернардинский, Пинский Францисканский, Пинско-КаролинскийБернардинский, Капуцинский Любешовский, Юревицкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Вернардинские м-ри, 1811 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Глуский и Березинский Бернардинские, Друйский Бернардинский, Прозорокский, Удзяльский, Дзисненский, Поставский, Ивенецкий и Серафинский Францисканские, Минский Бернардинский, Минский Францисканский, Мозырский Бернардинский, Пинский Францисканский, Пинско-Каролинский Бернардинский, Любешовский Капуцинский, Юровицкий, Слуцкий, Несвижский и Буцлавский Бернардинские м-ри, 1807 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Глуский и Друйский Бернардиинские, Дзисненский Францисканский, Ивенецкий, Прозорокский, Удзяльский, Поставский, Серафинский и Минский Францисканскием-ри, Минский Бернардинок, Минский и Мозырский Бернардинские, Пинский Францисканский, Любешовский Капуцинский, Юровецкий, Слуцкий, Несвижский, Буцлавский, Дуниловичский, Старо-Мядзиольский, Крживицкий, Молодечанский и Пинско-Каролинский Бернардинские м-ри, 1809 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Дело о закрытии Любешевского пиарского м-ря и преобразовании его в православную церковь / Sprawa o zamknięciu klasztoru pijarów w Lubieszewie i przekształceniu go na cerkiew prawosławną, 1852 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Церкви и здания упраздненных м-рей – Удзяльского францишканского и Любешовского пиарского / Kościoły i zabudowania zniesionych klasztorów – franciszkanów w Udziale i pijarów w Lubieszowie., 1851 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15