Klasztor:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 01:45 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1076 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  koniec XI w.
 • Restytucja

  1136 - 1137 r.
 • Restytucja

  01.01.1924 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1940 r.
 • Restytucja

  1945 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 31.03.1833 r. Data faktycznej kasaty: 10.11.1836 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lubiń

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • klasztor benedyktynów (opactwo benedyktynów), Dom Gości-Klasztor Benedyktynów, ul. Mickiewicz 6, 64-010 Lubiń, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kościański, tel.: 65 51 77 222, email: benedyktyni@benedyktyni.net

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Krzywiń

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: dobry

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji: 1076 r.

Typ fundacji: królewska/książęca

Opis:

fundacja pierwsza upadła, druga, 1137-1138 (wg innych ok. 1113) mieszana: księcia Bolesława Krzywoustego i Awdańców

Państwo: Polska Piastowska

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: poznańska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: tajny rozkaz gabinetowy z 9.08.1816 (Gabinetsordere v. 9. August 1816)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: rozkaz gabinetowy z 31.03.1833 (Gabinetsordere v. 31 März 1833)
  • Data urzędowa kasaty: 31.03.1833 r.
  • Data faktycznej kasaty: 10.11.1836 r.
  • Opis:

   "Kościół klasztorny stał się nowym kościołem parafialnym parafii w Lubiniu, zarządzanym przez księży diecezjalnych, a dotychczasowy kościół parafialny św. Leonarda został przejęty przez ewangelików" - https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_(powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski)

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Niemcy/II wojna światowa
  • Data faktycznej kasaty: 1940 r.
  • Opis:

   "1940 w klasztorze urządzono obóz internowania dla 101 księży i zakonników z Wielkopolski, 46 z nich zostało następnie wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie duża część księży zginęła. W latach 1941-1944 istniał tu dom starców dla Polaków, a następnie ośrodek szkoleniowy Hitlerjugend" - https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_(powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski).

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 01.01.1924 r.
  • Miejsce: zabudowania poklasztorne
  • Opis:

   o. Klemens Dąbrowski i o. Jozafat Ostrowski przybyli do Lubinia już w 1923 r. Klasztor erygował opat E. Vykoukal; benedyktyni objęli parafię

Restytucje 1773-1914
  • Data: 1945 r.
  • Miejsce: zabudowania poklasztorne
  • Opis:

   po wyzwoleniu Lubinia, które miało miejsce 24.01.1945

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: koniec XI w.
  • Opis:

   po wygnaniu fundatora w 1079 r.

Restytucja / powrót:
  • Data: 1136 - 1137 r.
  • Miejsce: opuszczony kościół klasztorny

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.9664 16.9010 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Urban Jacek, Kasata Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, „Zeszyty Lubińskie”, 1, 1991, s. 48-56
 • Urban Jacek, Nowe źródło do dziejów kasaty opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Zeszyty Lubińskie”, 7, 1999, s. 25-32
 • Urban Jacek, Rok 1836 - kasata opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Życie i Myśl”, t. 4: 1351-1365, 1986, 11/12, s. 140-144
 • Pukianiec Mikołaj, Kasata klasztoru w Lubiniu, „Ecclesiae. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 5, 2010, s. 83-98
 • Derwich Marek, Les deux fondations de l'abbaye à Lubiń dans le cadre de l'implantation du monachisme bénédictin en Pologne (moitié du XIe - fin du XIIe siècle), „Le Moyen Âge”, 108, 2000, 1, s. -24
 • Derwich Marek, Fundacja lubińska na tle rozwoju monastycyzmu benedyktyńskiego w Polsce (XI-XII wieku), [w:] Zofia Kurnatowska (red.), Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia. Materiały z IV Sesji Lubińskiej z okazji 850-lecia konsekracji ołtarza NMP 14-15 października 1995 r., (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Archeologicznej, 16), Poznań, 1996, s. 12-23
Strona domowa:
Strony na temat miejscowości: