Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP)
Acta commissionis des Amtsraths Teitgen zu Jerka den offentlichen meistbietenden Verkauf des dem Klosterkonvent zu Lubin gehorigen, auf dem Vorwerke Cichowo befindlichen lebenden und todten Inventarii, 1836 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32
Acta commissionis des Königlichen Regier[ungs] Referend[arius] Bitter-die Aufhebung des Benediktiner Mönchsklosters zu Lubin im Jahre 1836, 1809 - 1836 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:29 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:29
Acta commissionis des Reg[ierungs] Referendarius-die Inventarisierung des Vermögens des Benediktiner Mönchsklosters Lubin, 1808 - 1833 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:29 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:29
Acta intermiss[ionis] von der Kompetentz der Abtei Lubin, 1796 - 1812 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:29 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:29
Annales monasterii Lubińiensis 1143-1176; 1247-1258; 1263-1278, XIX wiek
wprowadzono: 11.02.2014 11:18 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:18
Antiquitatum monasterii Lubińensis libri duo, 1795 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Breviarium monasticum, XV/XVI w.
wprowadzono: 08.05.2014 11:36 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:36
Collectio Autographorum, 31.10.1584 r.
wprowadzono: 13.06.2014 10:19 | ost. aktualizacja: 13.06.2014 10:19
Czema, niedawno Jerecki (dziedzic Jerki), jako dłużnik i Olbracht Krakwicz z Czerwonego Kościoła (Czerwona wieś), zobowiązują się Maciejowi opatowi i całemu konwentowi benedyktynów w Lubiniu, zgodnie z prawem i zwyczajem ziemskim w ciągu trzech lat wyclić czwartą część Jerki, którą tenże Czema sprzedał temuż klasztorowi ze swego ojczystego dziedzictwa, 29.10.1411 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Das auf Emchen haftende Kapital von 166 rth. 20 gr. fur das Benediktinerkloster zu Lubin (-Abteilung fur die Kirchenverwaltung und das Schulwesen), 1836 - 1837 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:29 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:29

1 2 3 4 5 6 7 ... 49