Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.07.2016 16:40 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1624 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lublin

Nazwa inna/e: łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia św. Agnieszki (klasztor augustianów-eremitów), ul. Kalinowszczyzna 62, Lublin, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin, tel.: 81 7470130

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. kościół i dom par.

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1624 r.

Opis:

Na pocz. XVII w. mieszczanie z Kalinowszczyzny, która w owym czasie staniowiła oddzielną jurydykę, uczynili znaczne zapisy na rzecz zakonu augustianów. Darowizny te zostały potwierdzone przez króla Władysława IV. Za zgodą bpa krakowkiego zakonników sprowadzono z Krasnegostawu. (strona par.)
 

W 1655 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Tatarów. (EK, 1, kol. 1077)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Agnieszka m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.2519 22.5880 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strona domowa:
Strony na temat obiektu/ów:

Foto