Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Lublin (św. Piotr ap.)
Hymnarium kościoła św Piotra konwentu bernardynek i św Klary w Lublinie
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Księga rozchodów klasztoru bernardynek w Lublinie z lat 1756-1759, 1756 - 1759 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Nieśmiertelna pamięć w wiecznem pokoju odpoczywających sióstr III Zakonu św. Franciszka w Konwencie Lubelskim i innych prowincyi Małopolskiej przez ks. Benedykta Kotfickiego […] sporządzona dnia 25 lutego 1759 r., 1759 r.
wprowadzono: 17.06.2016 11:50 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:50
Summaryusz albo archiwum Konwentu Lubelskiego W.W. Panien Trzeciey Reguły S. O. Franciszka zwanych bernardynki pod tytułem S. Piotra Apostoła za przełożeństwa powtornego […] Urszuli Trzciński przepisane w roku 1767 […]., 1767 r.
wprowadzono: 17.06.2016 11:50 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:50