Klasztor:
Bonifratrzy, Lublin (Boże Ciało) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.07.2016 17:05

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lublin

Nazwa inna/e: łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bonifratrzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Joannis de Deo; Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo

Skrócona nazwa łacińska: OH

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Rodzaj zgromadzenia: męskie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Boże Ciało

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Zwiastowania NMP

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.2484 22.5584 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości: