Klasztor:
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.07.2016 18:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1250
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 18.03.1886 r. Data faktycznej kasaty: 12.05.1886 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lublin

Nazwa inna/e: łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • ul. Złota 9, Lublin, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Dodatkowe informacje o położeniu: w momencie kasaty: o Dominikańska 52

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1250

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Stanisław bp i m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
   • Państwo/Rosja/car Aleksander III: ukaz z 18.03.1886 o kasacie klasztoru dominikanów w Lublinie
  • Data urzędowa kasaty: 18.03.1886 r.
  • Data faktycznej kasaty: 12.05.1886 r.
  • Opis:

   Na mocy decyzji naczelnika guberni lubelskiej nr 90 z 1 V 1886 r., z dniem 2 maja, czyli jeszcze przed wywiezieniem zakonników, kompleks podominikański przeszedł pod jurysdykcję Magistratu miasta Lublina

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.2479 22.5699 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Stanisław Ożóg
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lublin,op,east,wall.jpg