Klasztor:
Bazylianie, Babianka skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.08.2017 22:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  początek XVIII w.
 • Kasata

  : 1787 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Babianka

Nazwa/y obecna: Баб'янка [pol. Babjanka, ang. Bab'yanka]

Nazwa inna/e: Babjanka; ros. Бабянка [pol. Babianka, ang. Babyanka]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] kołomyjski

Dodatkowe informacje o położeniu: mylona z Uhornikami, które w okresie galicyjskim nazywane były Babianką SGKP: pow. tłumacki, 4 km od Ottynia

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji: początek XVIII w.

Typ fundacji: szlachecka

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie unickie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret nadworny z 17.04.1783 o monasterach bazyliańskich, m.in. małe mają być zamknięte lub połączone z większymi
  • : 1787 r.
  • Opis:

   wg SGKP należała do monasteru bazylianów w Buczaczu

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.725169 24.814785 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości: