Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł)
Missae Fundationales stabiles nec noc aliae Annuales, 1797 - 1843 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta Konsystorza Jeneralnego diec. lubelskiej: Fundusze, budowle, cmentarze kościoła pokapucyńskiego w Lublinie, 1861 - 1936 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta Rządu Gubernialnego Lubelskiego dotyczące klasztoru kapucynów lubelskich, 1864 - 1867 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta władzy kościelnej klasztoru lubelskiego. Episcopalia, Diocesiana, Consistoralia, 1713 - 1976 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Akta władzy świeckiej klasztoru lubelskiego, 1784 - 1866 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Bibliografia klasztoru lubelskiego, 1721 - 1871 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Dekrety Stolicy św. Piotra udzielające kapucynom specjalnych odpustów i łask, 1643 - 1857 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
De initio fundationis [Lubliniensis] / Krótki opis rozpoczęcia prac przy budowie kościoła i klasztoru kapucyńskiego w Lublinie, 1725 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Działalność religijno-kulturalna, 06.03.1850 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Historia conventus Lubliniensis, XIX wiek
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15

1 2 3 4 5