Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł)
Dowody dotyczące zajęcia pod zarząd władzy skarbowej majątku do klasztoru XX Kapucynów w Lublinie należącego od lit. B do lit. N, 1857 - 1865 r.
wprowadzono: 16.07.2015 14:07 | ost. aktualizacja: 17.07.2015 08:21
Operat zajęcia pod Zarząd Władzy Skarbowej Królestwa majątku do klasztoru X.X. Kapucynów w Lublinie należącego, 1864 - 1865 r.
wprowadzono: 16.07.2015 14:07 | ost. aktualizacja: 17.07.2015 08:22
О 1662 руб., неправильно начисленных арендатору бывшего костела Капуцинского м-ря в г. Люблине, Литке, 1884 - 1890 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15
О капиталах, обеспеченных на имении Руры Поиезуицкие в пользу ксендзов Капуцинов в Люблине и Мацевицкого прихода Седлецкой губернии, 1877 - 1885 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15
О предполагаемом закрытии костела Люблинского м-ря и распределении зданий между городом и духовенством, 1868 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:25