Klasztor:
Karmelici bosi, Lublin (MB Szkaplerzna) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.07.2016 19:45 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  29.04.1610 r.
 • Restytucja

  10.09.1918 r.
 • Kasata częściowa

  Data kasaty częściowej: 29.12.1806 r. Data anulowania kasaty: 15.05.1807 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lublin

Nazwa inna/e: łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Urząd Miasta Lublin (klasztor i kościołł NMP z Góry karmel karmelitów bosych), Urząd Miasta, Pl. Łokietka 1, 20-400, Lublin-Śródmieście, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Dodatkowe informacje o położeniu: przy obecnym Krakowskim Przedmieściu, między ob. kościołem Ducha Świętego a dawną Bramą Krakowską

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: po cz. rozbiórce, a cz. adaptacji powstał tu budynek Urzędu Municypalnego, czyli nowy ratusz

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 29.04.1610 r.

Opis:

Zakonnicy (dwóch) przybyli z Krakowa. Początkowo planowano fundację w Kazimierzu Dolnym, gdzie zaprosił ich ks. Jan Czerski. Dwóch larmelitów, o. Maciej (od św. Franciszka), Mendoza, Hiszpan, i o. Andrzej (od Jezusa) Brzechwa, pierwszy polski karmelita bosi, przybyli tu w październiku 1609 r., ale po kilku dniach uznali, że miasto nie utrzyma konwentu żebraczego i wyruszyli do Lublina. Dzięki negocjacjom z radą miejską i jej przedstawicielem uznawanym za fundatora klasztoru - Stanisławem Lichańskim, objęli kościół szpitalny św. Ducha, który użytkowali razem z prepozytem szpitalnym tego kościoła. Wywołało to protesty bernardynów i dominikanów,  ze względu na jej zbytnią bliskość od ich klasztorów. Dzięki zatwierdzeniom fundacji przez Stolicę Apostolska (10.07.1610) i króla Zygmunta III (10.07.1610) fundacja utrzymała się. W 1611 r. powstało kolegium filozoficzno-teologiczne (studium domesticum) dla kleryków karmelitańskich - rolę domu studiów pełnił klasztor niemal nieprzerwanie do kasaty. W 1612 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, usytuowanego obok kościoła św. Ducha, od strony Bramy Krakowskiej, czyli obecnego ratusza. W 1622 r. karmelici zrzekli się praw do kościoła Św. Ducha. W 1617 r. powołano Prowincję Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego, a klasztor lubelski stał się jej siedzibą - tu, do 1847 r. (ostatnia), zbierały się kapituły prowincjonalne. W 1657 r. klasztor i kościół spłonęły, w latach 70. XVII w., wobec zagrożenia tureckiego, zakonnicy schronili się w innych klasztorach. Po zamknięciu klasztoru św. Michała i Józefa w Krakowie część wspólnoty połączyła się z lubelską. 21.04.803 r. wybuchł pożar Przedmieścia Krakowskiego, który m.in. strawił kościół klasztorny i część klasztoru - pozostało do użytku 12 cel. W 1804 r. miano go skasować, a zakonników przenieść do klasztoru w Czernej. Jednak, dzięki interwencji bpa chełmskiego, siedziba klasztoru została przeniesiona do mbracia mieli zostać przeniesieni do klasztoru w Czernej pod Krakowem, jednak ostatecznie w 1806 r. objęli kościół karmelitanek bosych św. Józefa. W 1810 r. przeniesiono ich 88do klasztoru karmelitów pw. św. Eliasza Proroka. Po powstaniu listopadowym wrócili do kościoła św. Józefa, gdzie w 1864 r. zostali skasowani.

Po 1623 r. w bryłę klasztoru włączony został dwór Rafała Leszczyńskiego w Lublinie (EK, 1, kol. 1283)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Szkaplerzna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Ducha Świętego = Provincia Polona S. Spirtirus

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: częściowa
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/Administracja/Zjednoczona Kancelaria Nadworna w Wiedniu: dekret o połączeniu obu klasztorów karmelitanek bosych i przeniesieniu karmelitów bosych do klasztoru józefitek
  • Data kasaty częściowej: 29.12.1806 r.
  • Data anulowania kasaty: 15.05.1807 r.
  • Rodzaj: niezrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/Administracja/Gubernium lwowskie: dekret z 6.07.1804 o zamknięciu klasztoru i przeniesieniu zakonników do klasztoru w Czernej
  • Opis:

   niezrealizowana dzięki memoriałowi wystosowanemu 28.11.1804 r. przez bpa chełmskiego, Wojciecha Skarszewskiego, który nawiązał do wcześniejszego projektu władz połączenia obu klasztorów karmelitanej bosych w lublinie (zob.), obiecał poparcie go, jeśli karmelici otrzymają zabudowania klasztorne po "józefitkach"

Przenosiny

Przenosiny 1773-1914
  • Przyczyny, podstawy prawne: Dekret Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej w Wiedniu o połączeniu obu klasztorów karmelitanek bosych i przeniesieniu karmelitów bosych do klasztoru józefitek
  • Miejsce przeniesienia: klasztor i kościół św. Józefa karmelitanek bosych, przeniesionych do klasztory karmelitanek bosych przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Opis w chwili przenosin: pożar 1803 r. zniszczył całkowicie kościoł
  • Losy zabudowań po przenosinach:

   zostały

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 10.09.1918 r.
  • Miejsce: Kościół św. Józefa w Lublinie i część dawnych zabudowań klasztornych.

Likwidacja nie poprzez kasatę

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.2476 22.565 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Smagacz Arkadiusz, Czterysta lat karmelitów bosych w Lublinie (1610-2010), Lublin, 2010, ss. 164
 • Smagacz Arkadiusz, Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864, Lublin, 2012, ss. 478
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: