Architektura

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Lublin (MB Szkaplerzna)
Lublin, klasztor, XVII wiek
wprowadzono: 22.08.2014 17:24 | ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55
Lublin, kościół klasztorny, 1. połowa XVII w.
wprowadzono: 22.08.2014 17:24 | ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55