Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza)
rysunek, Widok na oba kościoły od strony północno-wschodniej, ok. 1792 - 1794
wprowadzono: 22.04.2014 19:09 | ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:09
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań poreformackich w celu przerobienia na siedzibę sióstr wizytek, ok. 1820
wprowadzono: 22.04.2014 19:01 | ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:01